Opleidingsjaar 3

Opleidingsjaar 3

Opleiders: Ilse Penne, Annie Nuyts, Hugo Ruymbeke en Magda Heireman

In het derde jaar systeempsychotherapie zoeken we naar een werkzame integratie van verschillende theoretische en klinische modellen. Centraal in de opleiding staat ieders verdieping in systemische onderwerpen, alsook een aanloop naar het eindwerk in het vierde jaar. De opleidelingen krijgen de kans hun ‘Self’ als systeemtherapeut in opleiding en het systemisch denken verder met elkaar te verbinden. Het professioneel functioneren met aandacht voor de eigen achtergrond vormen de bouwstenen van dit derde jaar.

Verschillende stromingen worden opnieuw ingeoefend: oplossingsgerichte en kortdurende therapie, modellen van relatietherapie (o.a. EFT) en het narratieve perspectief.

Volgende thema’s komen aan bod: ontrouw, geweld, gender enseksualiteit. Tijdens de supervisies wordt expliciet aandacht besteed aan deontologische thema’s en het werken met de “de innerlijke dialoog”. Van de studenten wordt verwacht dat zij relevante en recente literatuur opzoeken en meebrengen op het moment van supervisie.

Deelname is enkel voor hulpverleners die klinisch actief zijn en minimaal een tweejaarlijkse opleiding in systeemtherapie gevolgd hebben.