Opleidingsjaar 1

Opleidingsjaar 1

Opleiders: Hadi Waelkens en Tim Verleyzen

Leerprogramma

In het eerste opleidingsjaar staan drie leerlijnen centraal: theorie, supervisie en leertherapie. Er wordt vooreerst een overzicht gegeven van de belangrijkste systeemtheoretische stromingen en thema’s die relevant zijn voor beginnende systeempsychotherapeuten. Telkens wordt de koppeling gemaakt met relevante casuïstiek. Systematisch worden de deelnemers elke opleidingsdag gesuperviseerd in hun huidig therapeutisch werken. In de leertherapie wordt op een systemische wijze aandacht besteed aan hoe het gezin van herkomst, zelfdefinities, mythes en vooronderstellingen de huidige therapeutische stijl beïnvloeden, en meer, wat deze betekenen in de verdere ontwikkeling van de persoon van de hulpverlener. Op een ervaringsgerichte wijze en aan de hand van systemische methodieken zoals circulair interviewen, werken met metaforen, enactment, sculpting, … wordt de ontwikkeling van de persoon van de therapeut centraal gesteld.

 

Leerinhoud

Belangrijkste systeemtheoretische stromingen zoals structurele en strategische school, constructivisme, oplossingsgericht, narratief en hechtingsperspectief.

Relevante thema’s systeempsychotherapeuten: beginnende therapeuten, persoon van de therapeut, systemische basisvaardigheden, begin en einde van therapie, ethiek.