Supervisoren-opleiding

Jaaropleiding supervisor in de gezinstherapie
I.s.m. Korzybski instituut en erkend door de Belgische Vereniging Voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)

OPZET VAN DE JAAROPLEIDING

Deze opleiding richt zich tot relatie- en gezinstherapeuten en systeemcounselors die een opleiding willen volgen om supervisor te worden.
Het leerproces van deze opleiding beoogt het integreren van theorie/methodieken/vaardigheden over systeemgerichte supervisie.
Daarnaast ligt de nadruk op de eigen supervisiepraktijk en op het persoonlijk leerproces van de supervisor-in-opleiding.
Er wordt veel belang gehecht aan de supervisiepraktijk en het uitproberen van verschillende werkvormen, het tonen van videobanden van supervisiesessies en het persoonlijk én in groep reflecteren op het supervisieproces in de positie van supervisor.
Tijdens de opleiding komen verschillende supervisieperspectieven aan bod die relevant zijn voor relatie- en gezinstherapeuten en systeemcounselors.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal 2 relevante supervisie-casuïstieken inbrengen aan de hand van videomateriaal en vanuit de verschillende supervisieperspectieven verschillende supervisie-ervaringen opdoen.

VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN
De verschillende perspectieven die tijdens deze opleiding tot supervisor aan bod komen zijn:
1. 17/11 Geert Lefevere & Els Van Daele – Inleiding én intro P0TT als rode draad doorheen alle supervisies
2. 1/12 Geert Lefevere – Oplossingsgericht perspectief
3. 15/12 Paul Heyndrickx – Contextueel perspectief
4. 12/1 Karine Van Tricht – Context KULeuven en IPRR – Feedbackgerichte supervisie
5. 26/1 Sabine Vermeiren – Interactie Academie – Narratief perspectief
6. 23/2 Greet Splingaer – Rapunzel – Gezinsgericht & ontwikkelingsgericht perspectief
7. 9/3 Margo Tilsley – Artevelde Hogeschool – Hechtingsperspectief
8. 30/3 Katrien Lagrou  – EFT Belgium
9. 27/4 Hugo Ruymbeke – Dialogisch perspectief
10. 25/5 Geert Lefevere & Els Van Daele – 4 eindwerken
11. 8/6 Geert Lefevere & Els Van Daele – 4 eindwerken
12. 29/6 Geert Lefevere & Els Van Daele – 4 eindwerken

VOOR WIE?
Deze opleiding richt zich tot relatie- en gezinstherapeuten & systeemcounselors die een opleiding willen volgen om supervisor te worden.
Er worden maximaal 13 kandidaten toegelaten.

VOORWAARDEN KANDIDATUUR
– Minstens 5 jaar praktijk als relatie- en gezinstherapeut .
– Minimaal 10 cliënten (systemen) per week
– Minstens 3 jaar BVRGS-lid
– Kandidaten moeten gedurende de opleiding minstens 2 verschillende supervisie-casussen kunnen voorleggen die zij als supervisor gevolgd hebben op verschilende tijdstippen aan de hand van een video-opname.

ETHISCHE CODE
Van de deelnemers wordt gevraagd om te werken conform de ethische code die in de opleiding zal overlopen worden, inclusief de afspraken betreffende het gebruik van videomateriaal en het informed consent formulier.

TIMING VAN DE OPLEIDING
De opleiding behelst een traject van een jaar opgevat als 1 inleidende dag, 9 dagen over supervisie vanuit een specifiek systeemtheoretisch perspectief en 2 integratiedagen.

De opleiding gaat door in Mechelen op dinsdagen van 9u30 tot 17u op de volgende data:

17 november 2020
1 december 2020
15 december 2020
12 januari 2021
26 januari 2021
23 februari 2021
9 maart 2021
30 maart 2021
27 april 2021
25 mei 2021
8 juni 2021
29 juni 2021

KANDIDATUREN EN INSCHRIJVING

Kandidaten kunnen hun kandidatuur en motivatie via mail kenbaar maken aan de twee hoofdopleiders:
Geert Lefevere: geert.lefevere1@telenet.be ▪ 0477 37 26 23
Els Van Daele: els.vandaele@gmail.com ▪ 0475 83 36 34
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1800.

De inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening BE58 4312 0260 5179. De opleiding komt in aanmerking voor subsidie via de KMO-portefeuille. Meer informatie hierover vind je op https://www.iprr.be/kmo-portefeuille/.

LOCATIE te MECHELEN

De opleiding gaat door in de Begijnenstraat 18 te Mechelen en is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of met de wagen.

NAVORMING en ERKENNING

Van supervisoren die door de BVRGS erkend zijn, wordt verwacht dat ze zich blijven bijscholen door het volgen van relevante studiedagen. Meer in het bijzonder wordt gevraagd om de workshop te volgen die de BVRGS jaarlijks organiseert voor opleiders en supervisoren. Om erkend te blijven door de BVRGS is het volgen van 2 workshops per 5 jaar vereist. Het is aan de supervisor om, indien nodig, aan te tonen dat de navorming gevolgd werd.