Supervisoren-opleiding


JAAROPLEIDING 2019
‘SUPERVISOR IN DE RELATIE- EN GEZINSTHERAPIE’
GEORGANISEERD DOOR HET KORZYBSKI INSTITUUT & HET INSTITUUT VOOR PSYCHOTHERAPEUTISCHE RELATIES EN REFLECTIE (IPRR)
erkend door de BELGISCHE VERENIGING VOOR RELATIE- en GEZINSTHERAPIE en SYSTEEMCOUNSELING (BVRGS)

OPZET VAN DE JAAROPLEIDING
Het leerproces van deze opleiding beoogt het integreren van theorie/kennis/methodieken over supervisie van relatie- en gezinstherapeuten en systeemcounselors.
Daarnaast ligt de nadruk op de eigen supervisiepraktijk en op het persoonlijk leerproces van de supervisor-in-opleiding.
Er wordt veel belang gehecht aan de supervisiepraktijk of het ‘al doende’ uitproberen van verschillende werkvormen, het tonen van videobanden van supervisiesessies en het persoonlijk én in groep reflecteren over zichzelf in de positie van supervisor.
Tijdens de opleiding komen verschillende supervisieperspectieven aan bod die relevant zijn voor relatie- en gezinstherapeuten.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal 2 relevante supervisie-casuïstieken inbrengen aan de hand van videomateriaal en vanuit de verschillende supervisieperspectieven verschillende supervisie-ervaringen opdoen.
De eindevaluatie gebeurt door de 2 hoofdopleiders op basis van de presentatie van de port folio
De opleiding is een traject van 12 dagen van 7 opleidingsuren per dag, of in totaal 84 uur.

VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN
De verschillende perspectieven die tijdens deze opleiding tot supervisor aan bod komen zijn:
– Feedback gestuurd perspectief –  Karine Van Tricht – Context en IPRR
– Narratief Perspectief – Sabine Vermeire –  Interactie Academie Antwerpen
– Ontwikkelingsgericht perspectief –  Greet Splingaer  – Rapunzel Diest
– Hechtingsperspectief – Margot Tilsey – Balans Gent
– Dialogisch perspectief – Hugo Ruymbeke –  IPRR Mechelen
– Oplossingsgericht perspectief –  Geert Lefevere – Korzybski  Brugge
– De persoon van de therapeut  – Gust Hermans -Communicatiegroep Hasselt en RINO ZUID
– Integratief persoonsgericht perspectief – Els Van Daele  – IPRR – Mechelen

VOOR WIE?
Deze opleiding richt zich tot relatie- en gezinstherapeuten & systeemcounselors die een opleiding willen volgen om supervisor te worden.
Er worden maximaal 13 kandidaten toegelaten.

VOORWAARDEN KANDIDATUUR
– Minstens 5 jaar praktijk als relatie- en gezinstherapeut .
– Minimaal 10 cliënten (systemen) per week
– Minstens 3 jaar BVRGS-lid
– Kandidaten moeten gedurende de opleiding minstens 2 verschillende supervisie-casussen kunnen voorleggen die zij als supervisor gevolgd hebben op verschilende tijdstippen aan de hand van een video-opname.

ETHISCHE CODE
Van de deelnemers wordt gevraagd om te werken conform de ethische code die in de opleiding zal overlopen worden, inclusief de afspraken betreffende het gebruik van videomateriaal en het informed consent formulier.

TIMING VAN DE OPLEIDING
De opleiding behelst een traject van een jaar opgevat als 1 inleidende dagen, 9 dagen over supervisie vanuit een specifiek systeemtheoretisch perspectief en 2 integratiedagen.
De opleiding gaat door in MECHELEN op dinsdagen van 9u30 tot 17u op de volgende data:
– 17 september 2019
– 8 oktober 2019
– 19 november 2019
– 10 december 2019
– 14 januari 2020
– 18 februari 2020
– 17 maart 2020
– 28 april 2010
– 26 mei 2020
– 2 juni 2020
– 16 juni 2020
– 30 juni 2020

KANDIDATUREN EN INSCHRIJVING
Kandidaten kunnen hun kandidatuur en motivatie via mail kenbaar maken aan de twee hoofdopleiders:
Geert Lefevere: geert.lefevere1@telenet.be 0477 37 26 23
Els Van Daele: els.vandaele@iprr.be of els.vandaele@gmail.com 0475 83 36 34

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1800.
De inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening BE58 4312 0260 5179. De opleiding komt in aanmerking voor subsidie via de KMO-portefeuille. Meer informatie hierover vind je op https://www.iprr.be/kmo-portefeuille/.

LOCATIE te MECHELEN
De opleiding gaat door op De Lindepoort, Begijnenstraat 18 bus 9 te MECHELEN.
Deze site is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of met de wagen.

NAVORMING en ERKENNING
Van supervisoren die door de BVRGS erkend zijn, wordt verwacht dat ze zich blijven bijscholen door het volgen van relevante studiedagen. Meer in het bijzonder wordt gevraagd om de workshop te volgen die de BVRGS jaarlijks organiseert voor opleiders en supervisoren. Om erkend te blijven door de BVRGS is het volgen van 2 workshops per 5 jaar vereist. Het is aan de supervisor om, indien nodig, aan te tonen dat de navorming gevolgd werd.