Publicaties

– Wilpert, J., Van Daele, E. & Vanhoeck, K. (2019). De werkalliantie bij de behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tijdschrift voor Seksuologie, 43 (1), 31-37.
– Vanhoeck, K. & Van Daele, E. (2015). Autonomy, Mastery, and Purpose: motivational technology 3.0 at the service of forensic sex offender therapists. Sexual Offender Treatment, Volume 10 (2015), Issue 2.
– Vanhoeck, K. & Van Daele, E. (2011). Denial of sexual crimes. In: Douglas P. Boer, Reinhard Eher, Leam A. Craig, Michael H. Miner, and Friedemann Pfäfflin (Eds.)
International Perspectives on the Assessment and Treatment of Sexual Offenders. Theory, Practice and Research. 355-372. England : Chichester: Wiley-Blackwell
– Vanhoeck, K. & Van Daele, E. (2009). Ontkenning van seksuele delicten: een therapeutische verkenning. Tijdschrift voor Seksuologie, 33 (1), 13-22.
– Van Daele, E. & Vanhoeck, K. (2009). Supervisie met een forensisch team vanuit een systemisch perspectief. In: Baeke, J., Verbeeck, N., Debbaut, D., Decavel, B. & Gunst, E. (red.)(2009). Sporen naar verandering. Behandeling van seksueel delinquent gedrag. Antwerpen-Apeldoorn, Garant.
– Van Daele, E. & Vanhoeck, K. (2007). Herstel vanuit de cel. Werkwoorden van daders. Brussel: Federale Overheidsdienst Justitie.
– Van Daele, E. & Walravens, G. (2007). De verantwoordelijkheid van de therapeut voor de verantwoordelijkheid van de cliënt. Over het betrekken van partners bij de therapie met daders van seksueel misbruik. Tijdschrift voor Familietherapie, 12 (2), 157-187.
– Van Daele, E. & Vanhoeck, K. (2006). Woorden die werken. Pretherapeutisch schrijven met gedetineerde daders van seksueel misbuik. Tijdschrift voor Familietherapie, 12 (1), 39-67.
– Van Daele, E. (2005). Hulpverlening aan seksuele delinquenten; systeemtherapeutische en motivatiebevorderende aspecten in een ethisch kader. In: Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg: wetenschap, beleid en praktijk. Liber Amicorum Joris Casselman.
– Van Daele, E. & Opsteyn, J. (2001). Risicotaxatie bij seksuele delinquenten in een ambulant therapeutisch kader. in: Casselman, J., Goethals, J., Hutsebaut, F. (Eds.). Veiligheid, een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk (p. 205-216). Politeia: Brussel.
– Van Daele, E. (2000). Psychotherapie met licht verstandelijk gehandicapte plegers van zedendelicten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 26, 354-371.
– Vanhoeck, K. & Van Daele, E. (1999). Werkboek Daderhulp. Therapie bij seksueel misbruik. Leuven: Acco.
– Van Tricht, K., Lemmens, G., & Demyttenaere, K. (2008). Groepsgezinstherapie bij verslaafden binnen een urgentiepsychiatrische dienst. Een systemisch motivationeel opzet. Tijdschrift Systeemtherapie, 20, 5-19.
– Van Tricht, K., Van den Broeck, U., & Rober, P. (2011). Suïcidedreiging bespreekbaar maken in gezinstherapie: Samenspel tussen de expertise van het cliëntsysteem enerzijds en de innerlijke dialoog en metacommunicatie van de therapeut anderzijds. Tijdschrift voor Psychotherapie, 6, 397-413.
– Van Tricht, K. (2010). Drugshulpverlening. Bij spoedgevallen: EPSI. In P. Van Deun & A. Oyen. In een ander land: Reisgids voor ouders van kinderen met een verslavingsprobleem (pp. 78-80). Lannoo.
– Van Tricht, K., & Rober, P. (2012). Monitoring in Relatie- en Gezinstherapie. In Stinckens, N., Smits, D., Rober, P. & Claes, L. (Red.). Vinger aan de pols in psychotherapie. Monitoring als therapeutische methodiek. Acco.
– Van Tricht, K. (2014). Onderzoek gesignaleerd: De psychosociale determinanten van de besluitvorming bij het voortzetten of beëindigen van fertiliteitsbehandeling – Een psychologische analyse. Systeemtherapie, 1, 36-42.
– Van Tricht, K. (2014). Boekrecensie: On Depression. Drugs, Diagnosis, and Despair in the Modern World by Nassir Ghaemi. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 837 – 838.
– Van Tricht, K. (2014). Congresverslag: Beyond the therapeutic state: Collaborative practices for individual and social change. Nieuwsbrief Open Dialogical Practices.
– Kiekens, G., Bruffaerts, R., Demyttenaere, K., Sabbe, M., Claes, L., Mortier, P., & Van Tricht, K. (2015). Suïcidale patiënten op de psychiatrische spoedgevallendienst: epidemiologische, psychiatrische en psychosociale perspectieven. Tijdschrift voor klinische psychologie, 45, 199-213.
– Van Tricht, K., & Brunfaut, E. (2016). Boekrecensie: Zelfdoding bij kinderen en jongeren. Preventie en hulpverlening bij suïcidaal gedrag. Tijdschrift Klinische Psychologie, 73-75.
– Van Tricht, K., Deslypere, E., & Rober, P. (2017). Feedback georiënteerde gezinstherapie. Het belang van dialogische feedback instrumenten in de eerste sessie. Systeemtherapie, 30, 241-259.
– Van Tricht, K., & Rober, P. (2017). Feedback georiënteerde gezinstherapie. In S. Vermeire & J. Sermijn (Red.). Wegen naar her-verbinding: Narratieve, collaboratieve en dialogische praktijken.
– Sundet, R., Rober, P., & Van Tricht, K. (2017). Feedback-oriented Family Therapy. Context, 154, 43-46.
– Rober, P., Van Tricht, K., & Sundet, R. (2018). “Un passo avanti, ma ancora non ci siamo”: verso una terapia familiare orientata al feedback. Rivista di Psicoterapia Relazionale, 47, 35-62.
– Penne, I. ; Elaut, E & Dewitte, M. (2018). De (psycho)therapeutische relatie in de seksuele hulpverlening in Gijs, L. e.a. (reds). Leerboek seksuologie. Pp 275-288. Houten: Bohn Stafleu van loghum
– Penne, I. (2016).Slingeren tussen verbinding en autonomie. Systeemtherapie, 28(3), 24-35.
– Penne, I. (2012). Nieuwe kaders om seksuele zorgen te bespreken. Tijdschrift Klinische Psychologie, 42 (4), 237-250.
– Penne, I. (2011). Adam en Eva en de therapeut. Recente onderzoeksgegevens leiden tot nieuwe therapeutische inzichten. Systeemtherapie, 23(3),130-146.
– Waelkens, H. (2018). Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Werken met metaforen. In Claes, G., Maes, J.. Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie. Pp 250-253. Leuven: Acco
– Waelkens, H. (2006). Op weg naar een zorgaanbod op maat van chronisch psychiatrische patiënten. Tijdschrift Klinische Psychologie, 36 (3), 193-195.