Publicaties

Van Tricht, K., Lemmens, G., & Demyttenaere, K. (2008). Groepsgezinstherapie bij verslaafden binnen een urgentiepsychiatrische dienst. Een systemisch motivationeel opzet. Tijdschrift Systeemtherapie, 20, 5-19.

Van Tricht, K., Van den Broeck, U., & Rober, P. (2011). Suïcidedreiging bespreekbaar maken in gezinstherapie: Samenspel tussen de expertise van het cliëntsysteem enerzijds en de innerlijke dialoog en metacommunicatie van de therapeut anderzijds. Tijdschrift voor Psychotherapie, 6, 397-413.

Van Tricht, K. (2010). Drugshulpverlening. Bij spoedgevallen: EPSI. In P. Van Deun & A. Oyen. In een ander land: Reisgids voor ouders van kinderen met een verslavingsprobleem (pp. 78-80). Lannoo.

Van Tricht, K., & Rober, P. (2012). Monitoring in Relatie- en Gezinstherapie. In Stinckens, N., Smits, D., Rober, P. & Claes, L. (Red.). Vinger aan de pols in psychotherapie. Monitoring als therapeutische methodiek. Acco.

Van Tricht, K. (2014). Onderzoek gesignaleerd: De psychosociale determinanten van de besluitvorming bij het voortzetten of beëindigen van fertiliteitsbehandeling – Een psychologische analyse. Systeemtherapie, 1, 36-42.

Van Tricht, K. (2014). Boekrecensie: On Depression. Drugs, Diagnosis, and Despair in the Modern World by Nassir Ghaemi. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 837 – 838.

Van Tricht, K. (2014). Congresverslag: Beyond the therapeutic state: Collaborative practices for individual and social change. Nieuwsbrief Open Dialogical Practices.

Kiekens, G., Bruffaerts, R., Demyttenaere, K., Sabbe, M., Claes, L., Mortier, P., & Van Tricht, K. (2015). Suïcidale patiënten op de psychiatrische spoedgevallendienst: epidemiologische, psychiatrische en psychosociale perspectieven. Tijdschrift voor klinische psychologie, 45, 199-213.

Van Tricht, K., & Brunfaut, E. (2016). Boekrecensie: Zelfdoding bij kinderen en jongeren. Preventie en hulpverlening bij suïcidaal gedrag. Tijdschrift Klinische Psychologie, 73-75.

Van Tricht, K., Deslypere, E., & Rober, P. (2017). Feedback georiënteerde gezinstherapie. Het belang van dialogische feedback instrumenten in de eerste sessie. Systeemtherapie, 30, 241-259.

Van Tricht, K., & Rober, P. (2017). Feedback georiënteerde gezinstherapie. In S. Vermeire & J. Sermijn (Red.). Wegen naar her-verbinding: Narratieve, collaboratieve en dialogische praktijken.

Sundet, R., Rober, P., & Van Tricht, K. (2017). Feedback-oriented Family Therapy. Context, 154, 43-46.

Rober, P., Van Tricht, K., & Sundet, R. (2018). “Un passo avanti, ma ancora non ci siamo”: verso una terapia familiare orientata al feedback. Rivista di Psicoterapia Relazionale, 47, 35-62.