Over zwangerschap & geboorte, gevoelige plekken & gezin: systemisch ondersteunen in de perinatale periode

Over zwangerschap & geboorte, gevoelige plekken & gezin: systemisch ondersteunen in de perinatale periode

De geboorte van een kind en de geboorte van een ouder is een fascinerende periode, intens en bijzonder, maar het kan ook erg kwetsbaar en verwarrend zijn. Twee op tien vrouwen hebben emotionele moeilijkheden tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar volgend op de geboorte van hun kind. Echter deze mentale gezondheidsproblemen binnen de perinatale periode worden vaak niet onderkend door gebrek aan kennis, tijdsgebrek en door het taboe dat rust op het benoemen van mentale problemen binnen deze verondersteld mooie periode. Tijdige en adequate ondersteuning in deze periode is cruciaal voor ouders én baby. 

Tijdens het eerste deel van deze opleidingsdag staan we stil bij hoe psychische kwetsbaarheid zich in een gezin kan manifesteren in de perinatale periode. Als er zich moeilijkheden voordoen in de perinatale mentale gezondheid van ouders werkt dit door in de verschillende relaties. Dit legitimeert de brede kijk die nodig is als hulpverlener in deze situaties.

Het tweede deel van deze opleidingsdag bekijken we hoe een systeemtherapeutische praktijk er kan uitzien bij deze doelgroep. Zwangerschap, ouderschap-in-wording en de kwetsbaarheid die hieraan inherent is, zijn zeer ‘gelaagde’ thema’s, bij uitstek systemisch. Aan de hand van concrete casussen bekijken we hoe de moeilijkheden waarmee cliënten komen relationeel te vertalen zijn en hoe de verschillende contexten kunnen worden binnengebracht in therapie.

De opzet is een interactieve opleidingsdag waarbij je aan de hand van beeldmateriaal goed voeling kan krijgen met deze thematiek en waarbij we onder andere oefenen op een essentiële vaardigheid in contact met ouders van jonge kinderen, het stilstaan bij de beleving van het pril ouderschap.

Opleider: Ianthe Van Dorsselaer

Ianthe Van Dorsselaer is klinisch pedagoge (KUL) en systeemtherapeute (IPRR). Ze werkt als psychopedagoog bij Kind en Gezin waar ze dagdagelijks in contact komt met gezinnen met jonge kinderen in zeer uiteenlopende contexten. Daarnaast heeft ze een privé praktijk waar ze zich specifiek richt op ouders met emotionele moeilijkheden tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren van hun kind.

Voor wie?

De opleiding richt zich naar hulpverleners en therapeuten die een bachelor of master behaalden in de humane wetenschappen

Praktisch

Door de onvoorspelbare context waarin we ons momenteel bevinden, staat er voorlopig geen nieuwe inspiratiedag gepland.
Indien je geïnteresseerd bent, kan je je kandidatuur doorgeven. Je zal dan op de hoogte gehouden worden wanneer er opnieuw ingepland wordt.Moest er interesse zijn om deze inspiratiedag ‘in-company’ te organiseren, dan kan er een offerte bij ons aangevraagd worden. 
contactpersoon: Cinthe Lemmens (cinthe.lemmens@iprr.be)

Kostprijs: 110 euro. De inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening BE58 4312 0260 5179.

Plaats: Begijnenstraat 18 te 2800 Mechelen.
De opleiding komt in aanmerking voor subsidie via de KMO-portefeuille. Meer informatie hierover vind je op https://www.iprr.be/kmo-portefeuille/.