Meer dan woorden. Methodieken in therapie en counseling.

Meer dan woorden
Methodieken in therapie en counseling

Klassieke psychotherapie en counseling gaan over taal. Hulpverlener en cliënt(systeem) spreken met elkaar. Door middel van woorden worden emoties, gedachten, gedragspatronen, interacties, relaties en betekenissen benoemd om inzicht en verandering te bekomen.
Woorden schieten echter vaak tekort. Soms hebben mensen te weinig taal om zich emotioneel uit te drukken. Soms zijn woorden te pijnlijk of bestaan er niet de juiste woorden voor wat de cliënt wil zeggen.
Dan kan de hulpverlener gebruik maken van andere talen dan deze van het woord. De taal van het beeld en de metafoor zegt soms meer dan duizend woorden. Film, proza, poëzie en muziek kunnen het hulpverlenersgesprek ondersteunen. En woorden zelf krijgen een andere plek binnen het vertellen en schrijven van verhalen.
In deze tiendaagse training reiken we tal van mogelijkheden en methodieken aan die het hulpverlenersgesprek kunnen ondersteunen en verrijken. Bovendien kunnen deze toegepast worden binnen een brede waaier van werkcontexten zoals de GGZ, ziekenhuis, CLB, bijzondere jeugdzorg, forensische settings, enz…

Tien donderdagen van 9u30 tot 17u

Overzicht van de themadagen:

1. Werken met metaforen (12/9/2019) Hadi Waelkens
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden … Mensen gebruiken dagelijks honderden metaforen die hun taal verrijken. In deze opleidingsdag luisteren we met “metafoor- oren” naar verhalen, en hebben we extra aandacht voor de metaforen die bij onszelf opduiken. We leren aan de hand van videofragmenten en oefeningen enkele manieren waarop metaforen een verrijking kunnen zijn in onze gesprekken.

2. Relatietekeningen (19/9/2019) Katrien Lagrou
Tekeningen kunnen ons helpen om te spreken over het moeilijk bespreekbare of over datgene wat nog niet gezegd is. We leren relatietekeningen gebruiken in partner- en familietherapie.

3. Therapeutisch schrijven (3/10/2019) Karine Van Tricht
In deze dag vertrekken we vanuit het gedachtengoed van de narratieve therapie om verschillende mogelijkheden van therapeutisch schrijven in therapie te integreren. Het kan gaan om het gebruik van een bestaande tekst, de creatie van een eigen verhaal of de meerwaarde van het getuigen zijn van andermans werk.

4. Video- en filmfragmenten (9/5/2019) Els Van Daele
Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag oefenen we met het gebruik van video- opnames om het therapeutisch proces van de cliënt, een gezin en of de hulpverlener zelf te ondersteunen. De videobeelden helpen de cliënten en de hulpverlener om af te stemmen op een gewenste ontwikkeling in de relatie met alle betrokkenen.

5. Werken met Dixit kaarten (24/10/2019) Hadi Waelkens
De Dixit kaarten leveren kleurrijke beelden met telkens donkere en lichte elementen, waar veel betekenissen in gevonden kunnen worden. Wanneer mensen moeilijk woorden vinden voor wat ze meemaken of vastlopen in een dominant verhaal, bieden de Dixit kaarten een waardevolle kijk op de beleving van cliënten en helpen ze om op zoek te gaan naar een meer gekleurde beleving. Tijdens de opleidingsdag doen we verschillende oefeningen met de kaarten, en bekijken we ook enkele videofragmenten uit de therapeutische praktijk.

6. Feedbackgericht werken (31/10/2019) Karine Van Tricht
Feedback gericht werken zal geïntroduceerd worden als een alternatief voor de meer klassieke vormen van ROMMEN (routine outcome management) zoals deze in onze buurlanden steeds meer opgelegd wordt. De meerwaarde van het feedback protocol zoals dat door Peter Rober en mezelf ontwikkeld werd, zit hem in de mogelijkheid tot integratie in het specifieke therapieproces. Dit komt de werkalliantie en afstemming ten goede.

7. Schemapopjes – dag 1 (14/11/2019) Annie Nuyts
8. Schemapopjes – dag 2 (28/11/2019) Annie Nuyts
Deze dynamische poppetjesmethodiek verenigt inzichten uit de contextuele benadering van Boszormenyi-Nagy met aspecten uit de schemagerichte therapie van
Jeffrey Young. De schemapopjes kunnen ingezet worden als hulpmiddel in individuele, koppel- en groepsbegeleidingen en supervisie.

9. Team of Life (12/2/2019) Tim Verleyzen
Een voetbalploeg of eender welke ploeg, club of team wordt gebruikt als metafoor voor iemands positie binnen zijn/haar relationele context. Het helpt het probleemgesatureerd verhaal te deconstrueren en vooral een krachtgericht verhaal te construeren.

10. Tree of Life (5/3/2019) Tim Verleyzen
De Tree of Life is waarschijnlijk de meest bekende methodiek vanuit het narratieve perspectief. Vooral in groep is het een erg kracht- en herstelgerichte methodiek die gebruikt kan worden bij uiteenlopende doelgroepen.

11. Video- en filmfragmenten (30/4/2020) Els Van Daele
Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag oefenen we met het gebruik van video-opnames om het therapeutisch proces van de cliënt, een gezin en of de hulpverlener zelf te ondersteunen. De videobeelden helpen de cliënten en de hulpverlener om af te stemmen op een gewenste ontwikkeling in de relatie met alle betrokkenen.

12. Creatief met kinderen en jongeren (4/6/2020) Annemie Uyttersprot
Als hulpverlener willen we kinderen helpen om verbinding te maken met hun gevoelens en gewaarwordingen. Tijdens deze dag zien we een aantal praktijkvoorbeelden van hoe tekeningen, poppen en filmpjes helpend kunnen zijn om zicht te krijgen op de leefwereld, de noden en het ontwikkelingsniveau van kinderen.

Lesgevers
Hadi Waelkens, Tim Verleyzen Karine Van Tricht, Katrien Lagrou, Els Van Daele, Annemie Uyttersprot en Annie Nuyts.

Alle opleiders zijn ervaren professionals en systeemtherapeuten, werkzaam in diverse organisaties binnen de geestelijke gezondheidzorg. Zij begeleiden allen individuele patiënten, koppels en gezinnen.

Voor wie?
Deze opleiding richt zich tot hulpverleners en therapeuten die een bachelor of master behaalden in de humane wetenschappen (psychiaters (i.o.), psychologen, seksuologen, sociaal of pastoraal werkers, verpleegkundigen, ergotherapeuten, trajectbegeleiders…). Een belangrijke voorwaarde is dat kandidaten beschikken over voldoende therapeutisch of counselingmandaat.

Praktisch
Is dit iets voor jou? Stuur je kandidatuur en CV naar Tim Verleyzen (timverleyzen.iprr@gmail.com).
Kostprijs: 1150 euro.
Plaats: Begijnenstraat 18 te 2800 Mechelen.
Erkenning voor educatief verlof wordt aangevraagd.
De opleiding komt in aanmerking voor subsidie via de KMO-portefeuille. Meer informatie hierover vind je op https://www.iprr.be/kmo-portefeuille .