Inez Vandenbussche

Inez Vandenbussche is kinderpsychiater, familietherapeute en erkend opleider bij het LIST tot 2005, lid van de Belgische Vereniging van Opleiders systeemtherapeuten en van de BVRGS.
Zij was van 1980 tot 2015 hoofd van de systeemgeoriënteerde residentiële afdeling MPK voor kinderen en jongeren (Medisch Psychologische Kliniek) in het UPC van de KU Leuven.
Tussen 2001 en 2010 heeft zij de K-dienst Pathways in Tienen voor jongeren van 12 tot 18 jaar opgericht en geleid. Vanuit een bio-psychosociaal ontwikkelingsmodel werd een systeemgeoriënteerde werking ontwikkeld die zowel op de psychiatrische problematiek en de drugproblematiek als op de context van de jongere gericht was.