Het dialogisch perspectief in de systeemtherapie

Deze opleiding is momenteel niet beschikbaar – contacteer cinthe.lemmens@IPRR.be om eventuele mogelijkheden te bespreken

Wie perspectief zegt, bedoelt een situatie die men voor zich ziet en vooruit ligt in de tijd, in de toekomst. Het perspectief nodigt uit om reflectief er over na te denken en tenslotte te handelen.
Het Dialogisch Perspectief ( DP) komt het laatste decennium meer op de voorgrond in de systeemtherapie door de ontwikkeling van ‘ the Open Dialogue Practice’ o.l.v. prof. Jaakko Seikkula e.a. (Finland) als een antwoord op de omstandigheden binnen de psychiatrie.
Het Dialogisch Perspectief (DP) ‘met als inspirerende bron voor ‘Open Dialogue Practice’ gaat uit van verschillende invalshoeken met oa. Michael Bakthin ‘Voices and Polyfonia’, Daniel Stern ‘The Present Moment’, John Shotter ‘Knowing from within’, Henri Bergson ‘la Duration’, en anderen.

In de cyclus, gespreid over 5 opleidingsmomenten op jaarbasis, zal de theorie en de praktijk van het Dialogisch Perspectief worden behandeld.

Elk opleidingsmoment bestaat uit een eerste deel met het bediscussiëren van teksten over het Dialogisch Perspectief met reflectie naar de eigen praktijk en het leven van iedere dag.
Belangrijke dialogische begrippen worden besproken vanuit de verschillende bronnen: het spreken en (actief) luisteren, tolerantie van onzekerheid, appreciatie van stilte, vertragen van de interactie, polyfonie, de beleving van de tijd, la duration, enz..
In het tweede gedeelte wordt een casus door de deelnemers ingebracht voor een systeem/dialogische supervisie. De dag wordt beëindigd met een dialogische conversatie.

Opleider: Dr. Hugo Ruymbeke
De opleider/supervisor is Hugo Ruymbeke (1950), arts-specialist psychiatrie in België en Nederland. Hij is systeemtherapeut sinds 1990, en werkzaam als psychiater in het Intensive Home Treatment Team (IHT) te Terneuzen. Daarnaast doet hij ook crisisinterventies bij volwassenen in de thuissituatie.
Hij had verschillende leidinggevende posities in CGG’s, Integrale Jeugdzorg en in een Algemeen Ziekenhuis.

Voor wie?
Voor systeem-, relatie-, en familietherapeuten en andere belangstellenden.