Een systemische kijk op psychopathie en agressie. Het belang van (veilige) verbinding

Een systemische kijk op psychopathie en agressie. Het belang van (veilige) verbinding

In het forensisch werkveld worden we telkens opnieuw geconfronteerd met destructief en antisociaal gedrag, in de (delict)geschiedenis van een individu maar vaak ook in het hier en nu van de behandelcontext. We kijken ernaar vanuit verschillende systeemtheoretische modellen: o.a. Bowlby, van den Berg, Nagy en Watzlawick komen aan bod. In therapie staan we stil bij het belang van een stabiele, veilige behandelrelatie en –omgeving. Owv de grote uitdaging kan dit niet losgekoppeld worden van de persoon van de hulpverlener. We werken zoveel mogelijk met voorbeelden uit de eigen praktijk.

Dag 1: eerst connectie dan correctie 

Op deze dag definiëren we gehechtheid en psychopathie en kijken we naar mogelijke linken tussen beide. We staan stil bij de behoefte achter bepaald gedrag en zoeken heil in het maken van verbinding d.m.v. de therapeutische relatie.

Dag 2: agressie in perspectief

We kijken naar de ontwikkeling van agressie vanuit het contextueel denken. In het hier en nu belichten we de verschillende aspecten van communicatie. Ook nu zoeken we naar de onderliggende behoefte van agressief gedrag en bekijken we hoe we ons hiermee kunnen verbinden; helpend begrenzen is één van de besproken manieren.

Dag 3: de persoon van de hulpverlener/therapeut

Gehechtheidstijl herhaalt zich in de therapeutische relatie; afwijzing, agressie en devaluatie zijn dus vertegenwoordigd. Wat doet dit me jou? Dmv zelfreflectie, casuïstiek en oefeningen staan we stil bij onze eigen interactiepatronen, kwetsbaarheden, waarden en normen. 

Opleider: 

Sofie Neven (°1979) is klinisch psychologe en systeemtherapeute. Ze werkt in de forensische psychiatrie van het OPZC te Rekem met geïnterneerden met diverse problematieken. Ze werkt met hen als individu, in groep en waar mogelijk samen met de context. Daarnaast werkt ze als vormingsmedewerker voor oa Sensoa omtrent (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. 

Voor wie?

De opleiding richt zich naar hulpverleners en therapeuten die een bachelor of master behaalden in de humane wetenschappen

Praktisch

3 dagen

25 september 2020, 23 oktober 2020 en 27 november 2020

Is dit iets voor jou? Stuur je kandidatuur naar Tim Verleyzen (timverleyzen.iprr@gmail.com).

Kostprijs: 330 euro. De inschrijving is definitief na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekening BE58 4312 0260 5179.

Plaats: Begijnenstraat 18 te 2800 Mechelen.
De opleiding komt in aanmerking voor subsidie via de KMO-portefeuille. Meer informatie hierover vind je op https://www.iprr.be/kmo-portefeuille/.